Hãy xác định câu đúng hoặc sai về nội dung lịch sử … – Tailieumoi.vn

Duới đây là các thông tin và kiến thức về Xác định câu đúng về nội dung lịch sử hay nhất được tổng hợp bởi tapchithoigian.net

Với giải Bài tập 2 trang 60 SBT Lịch sử 10 Kết nối tri thức chi tiết trong Bài 9: Cơ sở hình thành văn minh Đông Nam Á thời kì cổ – trung đại giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập trong SBT Sử 10. Mời các bạn đón xem:

Giải SBT Lịch sử 10 Bài 10: Hành trình phát triển và thành tựu của văn minh Đông Nam Á (thời kì cổ – trung đại)

Bài tập 2 trang 60 SBT Lịch Sử 10: Hãy xác định câu đúng hoặc sai về nội dung lịch sử trong các câu dưới đây.

A. Văn minh Đông Nam Á hình thành và phát triển qua ba giai đoạn: 1. Từ những thế kỷ trước và đầu Công nguyên đến thế kỉ VII; 2. Từ thế kỉ VII đến cuối thế kỉ XV; 3. Từ thế kỉ XVI đến thế kỉ XIX.

B. Cư dân Đông Nam Á tiếp thu ảnh hưởng của văn minh Ấn Độ, văn minh Trung Hoa trong thời kỳ phát triển thịnh đạt của chế độ phong kiến.

C. Văn minh phương Tây ảnh hưởng đến khu vực Đông Nam Á từ sau các cuộc phát kiến địa lí thế kỉ XV – XVI, đặc biệt từ cuối thế kỉ XVIII khi chủ nghĩa tư bản phương Tây xâm nhập vào khu vực này.

READ  Thuyết Minh Về Di Tích Lịch Sử ❤17 Bài Văn Mẫu Hay Nhất

D. Trước khi tiếp thu ảnh hưởng từ bên ngoài, ở khu vực Đông Nam Á đã hình thành nền văn minh bản địa tương đối đặc sắc.

E. Tất cả các tôn giáo tồn tại và phát triển ở khu vực Đông Nam Á đều có nguồn gốc từ bên ngoài.

G. Rất nhiều tín ngưỡng bản địa đặc sắc của cư dân Đông Nam Á từ thời kì cổ – trung đại vẫn được bảo tồn và phát triển đến ngày nay.

Lời giải:

– Những câu đúng: A, C, D, G.

– Những câu sai: B, E.

Xem thêm các bài giải sách bài tập Lịch sử 10 Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

Câu 1 trang 59 SBT Lịch Sử 10: Ý nào không đúng về các nhân tố cốt lõi của quá trình hình thành và phát triển nền văn minh trong khu vực Đông Nam Á thời kì cổ – trung đại?…

Câu 2 trang 59 SBT Lịch Sử 10: Nét độc đáo về tôn giáo, tín ngưỡng, thể hiện văn hoá truyền thống của các quốc gia Đông Nam Á là gì?…

Câu 3 trang 59 SBT Lịch Sử 10: Phật giáo được du nhập vào khu vực Đông Nam Á từ…

Câu 4 trang 59 SBT Lịch Sử 10: Những tôn giáo nào được truyền bá từ Ấn Độ vào khu vực Đông Nam Á?…

Câu 5 trang 59 SBT Lịch Sử 10: Vì sao nhiều tôn giáo lớn trên thế giới được truyền bá và phát triển ở các quốc gia Đông Nam Á?…

READ  Lịch sử triều đại Joseon (1392 – 1910) - Zila Education

Câu 6 trang 60 SBT Lịch Sử 10: Các loại chữ viết như: Chăm cổ, Khơ-me cổ, Mã Lai cổ,… được sáng tạo trên Cơ sở học tập loại chữ viết nào?…

Câu 7 trang 60 SBT Lịch Sử 10: Truyện Kiều là tác phẩm được sáng tác và ghi lại bằng loại chữ nào?…

Câu 8 trang 60 SBT Lịch Sử 10: Theo em, ý nào không phù hợp về ý nghĩa của việc cư dân các quốc gia Đông Nam Á sáng tạo ra chữ viết của mình từ thời kì cổ – trung đại?…

Câu 9 trang 60 SBT Lịch Sử 10: Các công trình kiến trúc nổi tiếng ở khu vực Đông Nam Á có điểm gì nổi bật?…

Câu 10 trang 60 SBT Lịch Sử 10: Ý nào không phản ánh đúng điểm chung của một số công trình kiến trúc, điêu khắc tiêu biểu của cư dân Đông Nam Á như: đền Bô-rô-bu-đua (In-đô-nê-xi-a), đền Ăng-co Vát và Ăng-co Thom (Cam-pu-chia), chùa Phật Ngọc (Thái Lan), chùa Vàng (Mi-an-ma), khu đền tháp Mỹ Sơn (Việt Nam)?…

Bài tập 3 trang 61 SBT Lịch Sử 10: Lập bảng hệ thống xây dựng sơ đồ tư duy/trục thời gian thể hiện hành trình phát triển của văn minh Đông Nam Á thời kì cổ – trung đại (tham khảo gợi ý dưới đây)…

Câu 4.1 trang 61 SBT Lịch Sử 10: Lập bảng thống kê theo gợi ý dưới đây (hoặc vẽ sơ đồ tư duy) về những thành tựu tiêu biểu của văn minh Đông Nam Á thời kì cổ – trung đại…

READ  Khu Di tích Cổ Loa - Văn hóa du lịch

Câu 4.2 trang 61 SBT Lịch Sử 10: Từ kết quả của Bài tập phần 4.1, em hãy chứng minh giá trị trường tồn của những thành tựu văn minh Đông Nam Á thời kì cổ – trung đại…

Bài tập 5 trang 61 SBT Lịch Sử 10: Dựa vào kiến thức đã học, hãy hoàn thiện câu trả lời cho các câu hỏi sau…